Aktuality

Informácie o neplatných zľavových kódoch a ponúkách na zľavových portáloch

Vážení zákazníci,

v posledných niekoľkých dňoch sme dostávali dotazy na možnosť uplatnenia zľavových kupónov alebo ponúk ponúkaných rôznymi zľavovými portálmi na našom oficiálnom e-shope www.kara.cz.

Radi by sme Vás upozornili, že v súčasnej dobe nespolupracujeme so žiadnym zľavovým portálom a žiadne zľavové portály neponúkajú platné zľavové ponuky alebo kódy, ktoré by bolo možné uplatniť na našom e-shope. O prípadných zľavových ponukách alebo kódoch informujeme na našom oficiálnom e-shope, Facebooku alebo prostredníctvom newsletterov.

Ďalej by sme Vás chceli informovať, že tovar značky KARA je možné zakúpiť výhradne v našich značkových predajniach KARA v Českej republike a na Slovensku alebo oficiálnom e-shope www.kara.cz.

Informácie o reorganizačnom pláne

Vážení zákazníci, rád by som sa s Vami podelil o veľmi príjemnú správu. Úspešne sme prešli reorganizáciou a krajský súd v Hradci Králové tak v piatok 1. 4. 2022 vydal uznesenie o splnení podstatných častí reorganizačného plánu čím  insolventné riadenie končí.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu.

Ing. Zdeněk Rinth
člen představenstva KARA Trutnov, a.s.

Informácie o reorganizačnom pláne

Vážení zákazníci, držitelia zakúpených Darčekových poukazov a čakatelia na vrátenie 100% úhrady za tovar, ktorý bol vrátený do e-shopu KARA na základe odstúpenia od zmluvy v 14-dňovej lehote, do dňa vyhlásenia insolvencie tj do 10. 2. 2021.

Vrchný súd v Prahe ako súd odvolací rozhodol o zastavení odvolacieho konania a tým 29. 12. 2021 nadobúda účinnosť Reorganizačný plán KARA Trutnov, a.s.

V nadväznosti na to od tohto dátumu vo všetkých našich predajniach budeme po overení akceptovať darčekové poukazy skôr zakúpené na predajniach KARA Trutnov, as 
Rovnako od tohto dátumu začneme vrátenie peňazí za tovar vrátený do e-shopu do termínu insolvencie tj do 10. 2. 2021 .

Ďakujeme vám za trpezlivosť.

Ing. Zdeněk Rinth
člen představenstva KARA Trutnov, a.s.

Informácie o reorganizačnom pláne

Vážení zákazníci, držitelia zakúpených darčekových poukazov a čakatelia na vrátenie 100% úhrady za tovar, ktorý bol vrátený z e-shopu KARA na základe odstúpenia od zmluvy v 14-dňovej lehote.

Uplynula pätnásťdňová odvolacia lehota, v ktorej bohužiaľ došlo k odvolaniu jediným veriteľom.

Pre prijatie reorganizačného plánu hlasovalo 100 % zaistených a 99,93 % nezabezpečených veriteľov, proti prijatiu reorganizačného plánu iba 0,07 %, a to Ing. Pavel Bednář, ktorý je ako bývalý finančný riaditeľ dlžníka i celej skrachovanej skupiny C2H, podľa nášho názoru, za dnešný úpadkový stav spoluzodpovedný. Jeho prihlásené pohľadávky sú navyše už splatené.

Rozhodnutie o odvolaní tak bolo dňa 30. 11. 2021 odovzdané Vrchnému súdu a teraz čakáme na výsledok.

Budeme Vás ďalej podrobne informovať.

Ospravedlňujem sa za ťažkosti, ktoré Vám táto situácia prináša a zároveň ďakujem za trpezlivosť pri jej riešení.

Ing. Zdeněk Rinth

člen představenstva KARA Trutnov, a.s.

Informácie o reorganizačnom pláne

Vážení zákazníci,  

radi by sme Vás informovali, že dňa 8. novembra 2021 bol schválený Reorganizačný plán, v ktorom sme navrhli 100% akceptáciu zakúpených Darčekových poukazov a zároveň plnú, 100% úhradu za tovar, ktorý bol vrátený z e-shopu KARA na základe odstúpenia od zmluvy v 14-dňovej lehote, a to v súlade s ustanovením § 1829, ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Teraz plynie pätnásťdňová odvolacia lehota. Hneď ako Reorganizačný plán nadobudne právoplatnosť, budeme Vás podrobne informovať.

Ospravedlňujem sa za ťažkosti, ktoré Vám táto situácia prináša a zároveň ďakujem za trpezlivosť pri jej riešení.

Ing. Zdeněk Rinth

člen představenstva KARA Trutnov, a.s.

Informácie o darčekových poukazoch

Vážení zákazníci, držitelia zakúpených Darčekových poukazov KARA Trutnov.

V minulosti ste si zakúpili na našich predajniach KARA Darčekové poukazy, ktoré v súčasnej dobe nemôžeme a ani nesmieme akceptovať z dôvodov insolvencie KARA Trutnov, as, pretože by sme sa dopustili porušenia zákona (uprednostnenia veriteľa).

Tento stav, ktorý zapríčinilo predchádzajúce vedenie KARA Trutnov, nás veľmi mrzí a snažíme sa nájsť riešenie tejto právne zložitej situácie.

Pripravili sme Reorganizačný plán, ktorý bude na insolvenčnom súde v Hradci Králové predložený veriteľom na schválenie dňa 25. októbra 2021.

V tomto Reorganizačnom pláne navrhujeme plnú 100% akceptáciu zakúpených Darčekových poukazov.

Po schválení Reorganizačného plánu a nadobudnutí právoplatnosti budeme, po jednoduchom preverení, akceptovať zakúpené Darčekové poukazy vo všetkých našich predajniach KARA.

O priebehu celého konania Vás budeme informovať tu na stránkach www.kara.cz , predajniach a sociálnych sieťach.

Ospravedlňujem sa za ťažkosti, ktoré Vám táto situácia prináša a zároveň ďakujem za trpezlivosť pri jej riešení.

Ing. Zdeněk Rinth
člen představenstva KARA Trutnov, a.s.

Informácie na vrátenie tovaru

Vážení zákazníci,

rád by som Vás informoval, že v rámci Reorganizačného plánu navrhujeme tiež plnú, 100% úhradu za tovar, ktorý bol vrátený z e-shopu KARA na základe odstúpenia od zmluvy v 14-dňovej lehote, a to v súlade s ustanovením § 1829, ods. 1 občianskeho zákonníka, a to po schválení Reorganizačného plánu a nadobudnutí právoplatnosti.

O priebehu celého konania Vás budeme informovať tu na stránkach www.kara.cz, predajniach a sociálnych sieťach.

Ospravedlňujem sa za ťažkosti, ktoré Vám táto situácia prináša a zároveň ďakujem za trpezlivosť pri riešení tejto situácie.

Ing. Zdeněk Rinth
člen představenstva KARA Trutnov, a.s.

Informácie k čistiarni

Vážení zákazníci,
od júna tohto roku usilovne pracujeme na znovusprevádzkovaní našej profesionálnej čistiarne odevov KARA. Kúpili sme novú technológiu, prizvali skorších zamestnancov a už sme dostali posledné schvaľovacie dokumenty potrebné na prevádzku.

Teraz prebieha skúšobná prevádzka. Čistiareň spustíme v ostrej prevádzke 4. októbra 2021 a zároveň zahájime prijímanie zákaziek na našich predajniach.

Čistiareň odevov KARA bude fungovať ako predtým, tj.

  • iba pre odevy značky KARA Trutnov,
  • zákazky na čistenie budú prijímať všetky naše predajne okrem predajní v Obchodnom dome Kotva a Obchodnom centre Nový Smíchov
  • na čistenie odevov značky KARA poskytujeme záruku nepoškodenia odevov s výnimkou odevov mimoriadne znečistených, či neúspešne čistených v iných čistiarňach a pod.
  • vyhradzujeme si právo neprijímať do čistiarne odevy veľmi znečistené, postriekané biologickým materiálom (napr. krvou) alebo hygienicky inak závadné,
  • v rámci služieb čistiarne a ceny tiež vykonáme drobné opravy nepresahujúce cca 30 minút práce (napr. výsprava napáraných vreciek, prišitie gombíkov a pod.)

Ing. Zdeněk Rinth
člen představenstva KARA Trutnov, a.s.