Ochrana osobných údajov

Kto sme a jak nás môžete kontaktovať?

Webové stránky www.kara.cz sú prevádzkované spoločnosťami KARA Trutnov, as, IČO: 25272314, so sídlom Trutnov, K Továrně 84, Bohuslavice, PSČ 541 01 (ďalej len „Kara“). V súlade s účinnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov a zo zrušením smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“), je KARA Trutnov, a.s  správcom Vašich osobných údajov. Správca osobných údajov je ten, kto určuje účely a prostriedky spracovania, zjednodušene teda ten, kto rozhoduje o tom, prečo a ako sú osobné údaje spracované.

Nižšie sú uvedené naše kontaktné údaje pre prípad, že v tomto dokumente nenájdete odpovede na svoje otázky, alebo nebudete niektorým z informácií rozumieť.

E-mail: obchod@kara.cz

Adresa: K Továrně 84, Bohuslavice, Trutnov 541 01

Aké osobné údaje spracovávame?

V Kare spracovávame nasledujúcu kategóriu osobných údajov:

Identifikačné údaje, ktoré zahrnujú predovšetkým meno, priezvisko, dátum narodenia a pohlavie (nepovinné);

Kontaktné údaje, ktoré zahŕňajú e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, doručovaciu adresu, telefónne číslo, číslo členstva v našom vernostnom programe;

Finančné údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie o platobnej karte a bankovom účte;

Údaje o nákupoch, ktoré zahŕňajú predovšetkým podrobnosti o nákupe a spracovaniu objednávok (napr. číslo košíka, počet objednávok, poplatok k úhrade, menu, počet prípadných nákladov, spôsob dopravy, počet prípadov, spôsob dopravy, počet položiek, číslo produktu atd.);

Záznamy o platbách, ktoré sme od Vás dostali (prípadne o platbách, ktoré ste dostali od nás) a podrobnosti o ďalších produktoch, ktoré ste od nás dostali, a komunikácia týkajúca sa Vašich objednávok;

Technické údaje, ktoré zahŕňajú predovšetkým podrobnosti o zariadeniach, ktoré využívajú najmä prístup k našim webovým stránkam, IP adresu, dostupné údaje, užívateľské meno a heslo, typ a  verziu prehliadača, nastavenie časoveho pásma a umiestnenie a informácie o používanom operačnom systéme;

Údaje o preferenciách, ktoré zahŕňajú predovšetkým informácie o vašich nákupoch, objednávkach, záujmoch, ktoré sa týkajú našich produktov, ďalej potom spätnú väzbu, ktorú nám poskytujete.

Nad rámec vyššie uvedeného tiež zhromažďujeme, používame a zdieľame agregované údaje, ako sú štatistické alebo demografické údaje. Agregované údaje môžu byť odvodené od Vašich osobných údajov, ale nie sú považované za osobné údaje, lebo Vás z nich nie je možné identifikovať. Agregované údaje nám pomáhajú napríklad určiť percento používateľov pristupujúcich k určitým funkciám našich webových stránok.

Ako vaše osobné údaje získavame?

Vaše osobné údaje získavame primárne od Vás, a to keď svoje osobné údaje zadávate na našich webových stránkach (napr. keď vyplníte formulár) alebo s nami komunikujete či už elektronicky, poštou, telefonicky alebo akokoľvek inak. Ide samozrejme o prípady, kedy si:

 • vytvorte účet alebo nakúpite na našich webových stránkach;
 • sa prihlásite k odberu nášho newsletteru;
 • stanete sa členom nášho vernostného programu;
 • nás kontaktujete, pretože máte dotaz, alebo aby ste nahlásili problém (napr. telefonicky či e-mailom).

Niektoré údaje o Vás získavame automaticky. Jedná sa najmä o technické údaje o vašom zariadení, údaje o tom, akým spôsobom využívate naše webové stránky (ďalej len "údaje dostupné o využívaní našich webových stránok"), údaje, ktoré sú k dispozícii, keď nedokončíte určitú činnosť na našich webových stránkach (napr. Keď necháte tovar v košíku alebo nedokončíte svoju objednávku). Tieto údaje získavame pomocou súborov cookie, serverových log a ďalších obdobných technológií.

Vaše osobné údaje nám v niektorých prípadoch poskytujú tretie strany. Jedná sa predovšetkým o technické údaje od poskytovateľov analytických nástrojov (napr. Google), kontaktné a finančné údaje a údaje o histórii nákupov od poskytovateľov platobných a doručovacích služieb.

Ako vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel a po dobu, ktorá je nevyhnutná pre splnenie daného účelu. Pre každý účel spracovania ako správca osobných údajov musíme mať právny základ. V Kare spracovávame osobné údaje, keď:

 • nám k tomu udelíte súhlas;
 • je to nevyhnutné za splnenie zmluvy (napr., aby sme mohli spracovať Vašu objednávku a odoslali Vám objednaný tovar, ale tiež aby sme Vás mohli obslúžiť v rámci našej zákazníckej podpory);
 • máme na spracovanie za konkrétny účel oprávnený záujem;
 • nám právny predpis ukladá pre určitý účel osobné údaje spracovávať.

Pre aké účely vaše osobné údaje spracovávame

 

Účel spracovaniaKategória spracovávaných údajovPrávny základ spracovania
Zriadenie užívateľského účtu pre nového zákazníka

- identifikačný

- kontaktný

- nevyhnutnosť podľa zmluvy o plnení zmluvy
Spracovanie a doručenie Vašej objednávky (vrátane aktualizácie stavu objednávky, spracovania platne a prevencie podvodného jednania)

- identifikačný

- kontaktný

- finančný

- technika

- nevyhnutnosť podľa zmluvy o plnení
Komunikácia s Vami (vrátane odosielania príslušných informácií, ktoré si od nás vyžadujete, informácie o zmenách týkajúcich sa našich obchodných podmienok a týchto informácií o spracovaní osobných údajov)

- identifikačný

- kontaktný

- údaje o Vašich preferenciách

- nevyhnutnosť podľa zmluvy o plnení zmluvy

- oprávnený záujem

Správa a zlepšování naší obchodní činnosti a našich webových stránek (např. řešení problémů, analýza dat, testování a údržba systému)

- identifikačný

- kontaktný

- finančný

- technika

- údaje o tom, ako využívate naše webové stránky

- oprávnený záujem (na rozpoznanie našej podnikateľskej činnosti, správneho nastavenia organizačných opatrení a IT a predchádzanie podvodnému jednaniu)
Personalizácia obsahu zobrazovaného našich stránok a online reklám (vrátane merania takýchto reklám)

- identifikačný

- kontaktný

- finančný

- technika

- údaje o tom, ako využívate naše webové stránky

- oprávnený záujem (na tom aby sme vedeli, ako využívať naše webové stránky, mohli by sme ďalej zlepšovať, rozvíjať našu obchodnú činnosť a marketingové stratégie)
Využitie analytických softwarových nástrojov za účelom zlepšenia našich webových stránok, marketingu, a zvýšenia spokojnosti zákazníkov

- technika

- údaje o tom, ako využívate naše webové stránky

- oprávnený záujem (na tom aby sme boli schopní rozlišovať druhy zákazníkov podľa toho, o ktoré z našich produktov máme záujem, zlepšovali naše webové stránky a zlepšovali naše marketingové stratégie)
Zasielanie informácií o ponuke, ktoré by Vás mohli zaujímať (priamy marketing), vrátane noviniek a upozornení na promo akcie (prostredníctvom e-mailu)

- identifikačný

- kontaktný

- finančný

- technika

- údaje o tom, ako využívate naše webové stránky

- oprávnený záujem (na rozvíjení našej obchodnej činnosti)
Zasielanie pripomenutí o nedokončených činnostiach na našich webových stránkach (napr. o veciach alebo veciach odložených v košíku)

- identifikační

- kontaktný

- údaje o tom, ako využívate naše webové stránky

- oprávnený záujem (na zvyšovanie spokojnosti našich zákazníkov)

 

Doba, po ktorej vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame a uchováme iba tak dlho, ako je nevyhnutné pre účely, ktoré sú uvedené vyššie, alebo tak dlho, aby sme dostáli zákonným prvkom. Po tejto náhrade doby osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme.

Ak spracovávame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, trvá spracovanie po dobu, kedy trvá náš oprávnený záujem. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré prebiehajú na základe právneho titulu oprávneného záujmu môžete na nás kedykoľvek podať námietku. Ak vznesiete námet proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, už nebudú vaše osobné údaje pre tento účel spracovaný.

Komu vaše osobné údaje sprístupňujeme?

Vaše osobné údaje spracujeme s nasledujúcimi príjemcami:

 • s našimi dodávateľmi, predovšetkým prepravnými spoločnosťami, s dodávateľmi IT, hostingových a marketingových služieb, s poskytovateľmi štatistických a databázových softwarových nástrojov, prípadne s inými službami;

Na základe právnych predpisov môžeme byť za určitých predpokladov povinní Vaše osobné údaje zdieľať s tretími osobami (napríklad s orgánmi verejnej správy atď.). Jedná sa o našu zákonnú povinnosť.

cookies

Na našich webových stránkach využívame tzv. cookies, tj. Krátke textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača pri načítaní našich webových stránok. Vďaka cookies môžeme identifikovať spôsob, akým s obsahom webových stránok pracujete, a tým personalizujeme našu komunikáciu voči Vám.

Súhlas s umiestnením súborov cookies je dobrovoľný. Niektoré alebo všetky súbory cookie musia byť zablokované alebo vymazané, ktoré už boli nastavené. Podrobnosti informujú o súboroch cookie, ktoré je možné blokovať v rôznych typoch webových prehliadačov môžete nájsť napr. na stránke www.aboutcookies.org alebo na internetových stránkach jednotlivých prehliadačov. Berte prosím do úvahy, že ak zablokujete alebo vymažete cookies odoslané z našich webových stránok, ktoré nie sú nevyhnutne nutné alebo zabezpečujú funkčnosť a výkon, môžu sa stať, že ich  Vaše stránky nebudú môcť používať.

Akým spôsobom spracujeme Vaše osobné údaje a ako sú zabezpečené?

Spracovanie osobných údajov prebieha manuálne i automatizovane v elektronických informačných systémoch, v elektronickej alebo listinnej podobe. Vaše osobné údaje sú pripravené predovšetkým našimi zamestnancami a spracovateľmi. Prijali sme vhodné bezpečnostné opatrenia (z pravidla technické a organizačné), Aby sme ochránili Vaše osobné údaje pred každou náhodnou stratou, zničením, zneužitím, poškodením a neoprávneným a nezákonným prístupom. So spracovateľmi, ktorí pre nás ako správcovia spracovávajú Vaše osobné údaje, uzavreli sme relevantnú zmluvu, aby bola zaručená primeraná ochrana vašich osobných údajov. Zamestnanci a spracovatelia, ktorí sa podieľajú na spracovaní Vašich osobných údajov sú viazaní mlčanlivosťou. Vaše osobné údaje spracovávame na území Slovenskej  republiky a prípadne v ďalších krajinách Európskej únie. Do iných krajín Vaše osobné údaje nepredávame.

Aké sú vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov?

Kedykoľvek počas spracovania Vašich osobných údajov môžete využiť nasledujúce práva:

 • Právo na prístup. Máte právo získať potvrdenie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame vrátane práva na kópiu osobných údajov, ktoré spracovávame.
 • Právo na opravu a doplnenie. Ak sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu a aktualizáciu.
 • Právo na vymazanie. V niektorých prípadoch nás máte právo osloviť so žiadosťou o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Berte prosím do úvahy, že vymazanie osobných údajov nie je možné vykonať, pokiaľ je ich spracovanie nevyhnutné.
 • Právo na obmedzenie spracovania. V niektorých prípadoch, napr. v prípade, kedy spochybňujete presnosť, zákonnosť alebo našu potrebu spracovávať Vaše osobné údaje, máte právo nás požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Ak Vašu žiadosť vyhovieme, obmedzíme spracovanie osobných údajov na nevyhnutné minimum (a údaje spravidla nebudeme ďalej aktívne spracovávať). V našich systémoch zaznamenáme, že sa na dané údaje vzťahuje obmedzenie. Ak dôjde ku zrušeniu obmedzení a budeme  v úmysle spracovať Vašu správu Vašich osobných údajov, ta Vás budeme o tom vopred informovať.
 • Právo na prenositeľnostiach. Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete a ktoré spracovávame, predali (a to v bežne používaných strojoch čitateľného formátu) tretej strane (iným správcom). Keď o to požiadate vo Vašej žiadosti. . Berte prosím do úvahy, že toto svoje právo môžete uplatniť, iba ak spracujeme Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy a zároveň je spracovanie automatizované.
 • Právo podať sťažnosť dozorného orgánu. Ak sa domnievate, že Došlo k povinnostiam stanoveným právnym predpisom na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov alebo iného úradu členského štátu Európskej únie, ktorý poveruje dozorom nad porušením povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

Právo nám vzniesť proti spracovaniu osobných údajov

Okrem vyššie uvedených práv máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov. Námietku v závislosti od toho, čo je možné vzniesť vtedy, keď v závislosti od právneho základu spracovania osobných údajov oprávnený záujem správcu z tretej strany (prípadne vtedy, keď v závislosti od právneho základu plnenia úkolu vykonávaného vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci).

Námietku môžete  vzniesť taktiež v prípade, keď spracovávame vaše údaje pre účely priameho marketingu (Na základe právneho titulu oprávneného záujmu), Vrátane profilovania s cieľom nájsť pre Vás tie najvhodnejšie a najzaujímavejšie ponuky.

Ak budete mať proti spracovaniu námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, a to do tej doby, kým neprekážame závažné dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, už nebudú vaše osobné údaje za tento účel spracovaný.

Akým spôsobom svoje práva môžete uplatniť?

Pokiaľ sa rozhodnete uplatniť voči nám z vyššie uvedených práv námietku, napíšte nám prosím správu na e-mailovú alebo poštovú adresu uvedenú vyššie. Berte prosím do úvahy, že ak uplatníte svoje právo, musíme si zabezpečiť vašu identitu. Preto Vás v niektorých prípadoch môžeme požiadať o jej doloženie.

V prípade uplatnenia vyššie uvedeného práva Vás bez zbytočného odkladu písomne informujeme o spôsobe vybavovania Vašej žiadosti.

Zmeny informácií o spracovaní osobných údajov

Túto informáciu o spracovaní osobných údajov môžeme v budúcnosti upraviť alebo aktualizovať. Pokiaľ prevedieme zmeny, aktualizujeme to mimo iného tak, že bude dátum poslednej úpravy v úvode tejto informácie. Ak vykonáme zmeny, ktoré by mohli byť  s významným dopadom na Vaše súkromie, upozorníme Vás na to, že iným vhodným spôsobom (napr. e-mailom). Odporúčame, informácie o spracovaní osobných údajov pravidelne kontrolovať, aby boli tak informovaní o tom,  ako spracovávame Vaše osobné údaje a ako si môžete  chrániť svoje súkromie.

Posledná aktualizácia účinného dňa: 1. 10. 2021