OSTATNÍ

 

Mimosoudní řešení sporu je v gesci České obchodní inspekce viz. www.adr.coi.cz