KOMPLEXNÍ SLUŽBA

 

Komplexní služba zahrnuje výhody úschovny zboží a čištění výrobku.

Úschovna zboží - 5 Kč za 1 výrobek/týden

Cena této služby se stanoví za každý započatý týden počítáno vždy od následujícího pondělí. Pokud zákazník přinese výrobek v pondělí, začíná platit lhůta již od tohoto dne.

Počítají se pouze celé ukončené týdny.

Čištění výrobku - cena stanovena dle platného ceníku pro čištění zboží.

Drobné úpravy do 100 Kč jsou v rámci komplexní služby ZDARMA.