KARAKLUB

 

Kara pro své stálé zákazníky nabízí výhody členství v zákaznickém klubu KARAKLUB.

Do klubu se může přihlásit každý, kdo splní níže uvedené podmínky.

Členové klubu mohou čerpat 5% slevu na nákupy ve všech značkových prodejnách KARA, GALEX a KARA Accessories v celé České republice.

Členové mohou dále využít 50% slevu na veškeré servisní práce u výrobků zakoupených v síti KARA.

Slevy nelze uplatnit v prodejně Znojmo – Freeport Leisure.

PODMÍNKY PRO VSTUP A PRAVIDLA

 • Zákazník učiní jednorázový nákup zboží a/nebo služeb v celkové hodnotě 6999 Kč a vyšší.
 • Vyplní registrační formulář, který je k dispozici ve všech značkových prodejnách KARA, GALEX nebo KARA Accessories.
 • Řádně vyplněný formulář odevzdá v prodejně nebo zašle na adresu KARA Trutnov, a.s., K Továrně 84, Bohuslavice, 541 01 Trutnov.
 • Po zaregistrování zákazník obdrží svoji členskou kartu KARAKLUB s registračním číslem.
 • Karta bude zaktivována maximálně do 20 dnů po zaregistrování.
 • Po obdržení musí být členská karta řádně podepsána jejím držitelem. Bez podpisu je karta neplatná.
 • Sleva může být poskytnuta pouze při předložení platné karty KARAKLUB jejím držitelem.
 • Sleva je odečtena od ceny aktuální v době nákupu.
 • Slevu není možné uplatňovat dodatečně.
 • Slevy není možné sčítat.
 • Pro to, abyste mohli výhody klubu stále využívat, musíte jednou za dva roky nakoupit v některé ze značkových prodejen KARA, GALEX nebo KARA Accessories v hodnotě 6999 Kč a vyšší.
 • KARA Trutnov, a.s. si jako jediný zřizovatel vyhrazuje právo kdykoliv změnit všeobecná pravidla fungování zákaznického klubu KARAKLUB bez předchozího oznámení.
 • Ztrátu nebo poškození karty je její držitel povinen nahlásit na jakékoliv prodejně KARA v České republice.
 • Případné dotazy je možné zaslat na e-mailovou adresu: klub@karatrutnov.cz .
 • O změnách v pravidlech fungování zákaznického klubu budou členové informováni na www.kara.cz.